Akua - Podróż w głąb SiebieAkua

Podróż w głąb Siebie

Akua jest masażem duszy poprzez ciało, dawaniem świadomego dotyku w celu rozbudzenia akceptacji do samego siebie, a poprzez ten kontakt rozbudzenie bycia sobą i życia według własnych pragnień i doświadczania...

dowiedz się czym jest Akua